Laptop.net.vn Số 4 ngõ 167 Giải phóng 0834.266.366 - 0826.266.366

 • 82945GMS
 • 82910GML
 • 82855GME
 • 82865PE
 • 82HM87_SR17D
 • 82915GMS
 • 82945GM
 • 82943GML
 • INTEL BD82H67
 • 82855PM
 • 82940GML
 • 82945GSE
 • 82915GM
 • 82855GM
 • 82915PM

Hàng hóa - Linh kiện

Bài viết mới nhất

andlive's Avatar
14 05 2019 20:57
tophit8888's Avatar
28 04 2019 11:46
tpm-1.1

Bộ nguồn Phantom 48v

Đánh giá: Chưa có đánh giá
Giá bán: 300.000,00 ₫
 • Chi tiết
 • Nhận xét
Bộ nguồn Phantom 48v dùng cho Micro thu âm Condeser với những Card Sound không support Phantom ví dụ XOX K10 hoặc Sound Máy tính, Laptop
Sản phẩm này chưa có đánh giá.