Laptop.net.vn Số 1 ngõ 167 Giải phóng 01234.266.366 - 01296.266.366

 • 82855GME
 • 82915GM
 • 82915GMS
 • 82855PM
 • 82943GML
 • 82855GM
 • 82HM87_SR17D
 • 82945GM
 • 82945GMS
 • 82915PM
 • 82940GML
 • INTEL BD82H67
 • 82910GML
 • 82865PE
 • 82945GSE

Hàng hóa - Linh kiện

Bài viết mới nhất

andlive's Avatar
14 05 2019 20:57
tophit8888's Avatar
28 04 2019 11:46

CPU Laptop

CPU Laptop

Results 1 - 21 of 21
intel ac80566

AC-80566-533

Giá bán: 410.000,00 ₫

AC-80566-533

Thông tin sản phẩm

amd-a10

AMD A10-4600M (AM4600DEC44HJ) 2.30GHz /L2 4MB For Socket FS1

Giá bán: 1.500.000,00 ₫

AMD A10-4600M (AM4600DEC44HJ) 2.30GHz /L2 4MB For Socket FS1

Thông tin sản phẩm

amd_athlon-ql62dam22gg

AMD Athlon AMQL62DAM22GG

Giá bán: 800.000,00 ₫

AMD Athlon AMQL62DAM22GG

Thông tin sản phẩm

amd_eng_sample

AMD ENG SAMPLE ZM210106M2308

Giá bán: 600.000,00 ₫

AMD ENG SAMPLE ZM210106M2308

Thông tin sản phẩm

amd_sempron-si40

AMD Sempron SMSI40SAM12GG

Giá bán: 750.000,00 ₫

AMD Sempron SMSI40SAM12GG

Thông tin sản phẩm

amd_turion64x2tl56

AMD Turion 64x2 TMDTL56HAXSCT

Giá bán: 640.000,00 ₫

AMD Turion 64x2 TMDTL56HAXSCT

Thông tin sản phẩm

Chưa thiết đặt hình ảnh

AMD Turion TMRM70DAM22GG

Giá bán: 600.000,00 ₫

AMD Turion TMRM70DAM22GG

Thông tin sản phẩm

amd_turion-rm72

AMD Turion TMRM72DAM22GG

Giá bán: 650.000,00 ₫

AMD Turion TMRM72DAM22GG

Thông tin sản phẩm

amd_turion-rm74

AMD Turion TMRM74DAM22GG

Giá bán: 770.000,00 ₫

AMD Turion TMRM74DAM22GG

Thông tin sản phẩm

amd turion tmrm75dam22gg

AMD Turion TMRM75DAM22GG

Giá bán: 800.000,00 ₫

AMD Turion TMRM75DAM22GG

Thông tin sản phẩm

zm80

AMD Turion Ultra TMZM80DAM23GG

Giá bán: 750.000,00 ₫

AMD Turion Ultra TMZM80DAM23GG

Thông tin sản phẩm

Chưa thiết đặt hình ảnh

CPU AMD ATHLON II AMP320SGR22GM

Giá bán: 700.000,00 ₫

CPU AMD ATHLON II AMP320SGR22GM

Thông tin sản phẩm

Chưa thiết đặt hình ảnh

CPU EME4500BB220V

CPU EME4500BB220V

Thông tin sản phẩm

Chưa thiết đặt hình ảnh

CPU INTEL N2830 N2930 SR1W4 SR1W3

Giá bán: 590.000,00 ₫

CPU INTEL N2830 N2930 SR1W4

Thông tin sản phẩm

n2840

CPU Intel N2840 SR1YJ

Giá bán: 590.000,00 ₫

CPU Intel N2840 SR1YJ

Thông tin sản phẩm

sr29h1

CPU SR29H N3050 2M 2.30 GHz

CPU SR29H N3050 2M 2.30 GHz

Thông tin sản phẩm

Chưa thiết đặt hình ảnh

INTEL ANTOM N455 ( SLBX9 )

Giá bán: 500.000,00 ₫

INTEL ANTOM N455 ( SLBX9 )

Thông tin sản phẩm

j2850

Intel SR1LM J2850 CPU

Intel SR1LM J2850 CPU

Thông tin sản phẩm

sr29h

SR29H N3050 CPU Socket Pentium Processor 2M 2.30 GHz G2 Dual Core

Giá bán: 590.000,00 ₫

SR29H N3050 CPU Socket Pentium Processor 2M 2.30 GHz G2 Dual Core

Thông tin sản phẩm